728 x 90

آسوشیتدپرس: روزانه ۳۵۰جسد وارد بهشت زهرا می‌شود

بهشت زهرا - عکس از آرشیو
بهشت زهرا - عکس از آرشیو

به گزارش آسوشیتدپرس ۲۱آبان سعید خال گرداننده بهشت زهرا اعتراف کرد: روزانه ۳۵۰جسد وارد می‌شود، فوتیهای کرونا نسبت به ماههای گذشته حتی به ۱۰برابر در روز رسیده است. نه در نیم قرن گذشته نه در موارد زلزله نه حتی دوران جنگ ایران و عراق، تعداد فوتیها به این میزان بالا نبوده است.

آسوشیتدپرس می‌افزاید: «گورکن‌ها در حال کندن هزاران قبر جدید هستند. اخیراً ۱۵هزار قبر اضافه شده و در هر قبر ۳جسد جای داده می‌شود. روشن نیست در سایر گورستانهای ایران چه می‌گذرد».