728 x 90

آستان‌بوسی ننگین سرکرده ارتش تحت‌امر ولایت عبدالرحیم موسوی: ارتش ما یک ارتش ولایی و مطیع اوامر ولایت است

عبدالرحیم موسوی  سرکرده ارتش تحت‌امر ولایت
عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت‌امر ولایت

آستان‌بوسی ننگین سرکرده ارتش تحت‌امر ولایت

عبدالرحیم موسوی:

رأس خطوط قرمز رهبری و شخص خامنه‌ای است

ارتش ما یک ارتش ولایی و مطیع اوامر ولایت است

 

سایت حکومتی انتخاب ۱۵بهمن ۱۴۰۱:

عبدالرحیم موسوی در قم گفت: دشمنان برای حوادث اخیر نقشه‌های دقیقی کشیده بودند و برخی از کشورها نیز با همدیگر متحد شده و در این راستا پروتکل‌های مرسوم را هم رعایت نکردند و همه افراد را پای کار آوردند تا در دیماه به‌قول خودشان کار را تمام کنند.

وی افزود: با وجودی که ارتش به فرمان رهبری تمام حواس خود را متوجه دشمن کرده است اما خطوط قرمزی دارد که با تمام وجود با نثار خون خود به پای این خطوط قرمز خواهد ایستاد، در رأس این خطوط قرمز رهبری و شخص حضرت آقاست که روح و جان ارتش است، ارتش ما یک ارتش ولایی و مطیع اوامر ولایت است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f9597758-a59b-48d0-a3e8-f31186a69250"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات