728 x 90

آخوند ماندگاری: کسی که امام جمعه کازرون را کشت خودش وسط میدان گفت ای مردم عامل بدبختی‌تان را کشتم

آخوند ماندگاری
آخوند ماندگاری

آخوند ماندگاری مهره خامنه‌ای به تنفر مردم از آخوندها اعتراف کرد و گفت: «کسی که امام جمعه کازرون را کشت خودش وسط میدان گفت ای مردم عامل بدبختی‌تان را کشتم.»

دهها شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان هزاران سایت دارند شایعه و حرفهای بی‌ربط و دروغ پخش می‌کنند از این طرف هم که جوان نمی‌رود نگاه کند ببخشید ببخشید ببخشید چندبار دیگر ببخشید تو تلویزیون هم تا می‌خواهند آخوند نشان بدهند بابا اینها که خیلی حرف می‌زنند بگذاریم یک کانال دیگه یک کاری کنیم این چشم نبیند این منبع معرفتی را این گوش هم کلامش را نشنوند شایعه هم برایش پخش کنند.

کسی که امام جمعه کازرون را به‌شهادت رساند چی گفت آمد خودش وسط میدان گفت ای مردم عامل بدبختی‌تان را کشتم. داد زدها یعنی این‌قدر ذهن او را چیز کردند که اگر یک امام جمعه کشتی یک آخوند کشتی یک نفر را زدی نابود کردی عامل بدبختی مردم را کشتی ها ( تلویزیون شبکه حکومتی اصفهان).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/11f97969-2ed7-4b4b-93ad-0b01fbe49d95"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات