728 x 90

آخوند فاضل میبدی: گروه«هزاره‌گرا» پشتِ مسمومیت‌ها / آخوند محمدعلی ابطحی: بوکوحرام هم از راه رسید

فاضل میبدی و محمدعلی ابطحی
فاضل میبدی و محمدعلی ابطحی

آخوند فاضل میبدی از آخوندهای حوزه علمیه قم درباره مسمومیتهای سریالی دانش‌آموزان دختر در شهرهای قم و بروجرد گفته است: گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» پشتِ مسمومیت‌های سریالی مدارس است. مرکز ثقل این جریان در قم و اصفهان است.

محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه معتقد است که گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» مسمومیت‌های سریالی را رقم زده‌اند.

او در این مورد توضیح داد: عمدی بودن این ماجرا واقعیت دارد. روزنامه حکومتی شرق نوشت: وی معتقد است که گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» مسمومیت‌های سریالی را رقم زده‌اند.

این گروه و تفکر معتقد است که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتاً باید تا سوم دبستان درس بخوانند. میبدی گفت: این جریان یک جریان مذهبی و ضد مدرنیته است (روزنامه حکومتی شرق ۷اسفند).

 

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا (۷اسفند) یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت رژیم با «عمدی» خواندن این مسمومیت‌ها با ترکیبات شیمیایی در قم گفت: «مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»

معاون وزیر بهداشت روز یکشنبه هفتم اسفند در این زمینه گفت: «مسمومیت دانش‌آموزان مدارس قمی ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بود.»

این مقام حکومتی، با این حال، توضیحی درباره این‌که «این افراد» چه کسانی ممکن است باشند، ارائه نکرد.

آخوند محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر سابق  آخوند محمد خاتمی، در واکنش به تأیید وزارت بهداشت رژیم مبنی‌ بر «مسمومیت عمدی» دانش‌آموزان دختر نوشت: «بوکو حرام هم از راه رسید».

او روز یکشنبه در توئیتی ضمن هشدار در مورد پیامدهای «افراطی‌گری دینی» در جامعه تأکید کرد: «نیروهای امنیتی برای معرفی عاملان و آمران این کار باید سرعت عمل نشان دهند و گزارش مورد قبول جامعه ارائه کنند».

اوایل روز یکشنبه به‌رغم سکوت نهادهای امنیتی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت عمدی‌بودن عامل مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر برخی مدارس را تأیید کرد.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد دست داشتن مهره‌ها و جریانهای رژیم آخوندی در مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر منتشر شده بود. 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/008de90f-6864-4d03-b27f-2a78630b9a04"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات