728 x 90

آخوند علم الهدی تأکید کرد آرایش جنگی مورد اشاره خامنه ای رو به داخل کشور و در برابر جوانان قیام‌آفرین است

آرایش جنگی در وحشت از جوانان قیام آفرین
آرایش جنگی در وحشت از جوانان قیام آفرین

به‌دنبال این حرف خامنه‌ای که نظام از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفته و باید «آرایش جنگی» گرفت، نمایش جمعه‌های رژیم در شهرهای مختلف صحنه ابراز وحشت و هشدار نمایندگان خامنه‌ای در مورد شرایط بحرانی نظام و لزوم اتخاذ آرایش جنگی توسط تمام اجزا حکومت آخوندی بود.

آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد در نمایش جمعه امروز (۱۳اردیبهشت) این شهر تصریح کرد آرایش جنگی مورد اشاره خامنه‌ای آرایش جنگی در مقابل جوانانی است که به‌گفته او می‌خواهند «به جان نظام» بیفتند.

آخوند علم‌الهدی گفت:

خامنه‌ای تذکر داد که ما در مقابل آرایش جنگی دشمن در میدانهای سیاسی و اقتصادی و فضای مجازی آرایش جنگی بگیریم این فرمایش یک توصیه نبود یک سفارش نبود (بلکه) خامنه‌ای یک فرمان صادر کرده است که آرایش جنگی بگیریم. این آرایش جنگی یک فرمان عمومی ست شامل حال مسئولان، مدیران، دولت مجلس، قوه قضاییه می‌شود که در مقابل دشمن آرایش جنگی بگیریم.

 

آرایش جنگی در مقابل جوانان قیام آفرین

علم‌الهدی پرده‌ها را کنار زد و صراحتاً گفت این آرایش جنگی رو به داخل کشور و در برابر جوانان قیام آفرین است.

او گفت: حواس تان جمع باشد. آمریکا و انگلیسی که آرایش جنگی در مقابل ما گرفتند آرایش جنگی آنها این نیست که از دروازه‌های مملکت ما سرباز وارد کنند. یا از بالای آسمان بمب‌افکن هایشان بیاید. اینها که آرایش جنگی گرفتند آرایش جنگی را با نیروهایی گرفتند که اینها بتوانند در داخل کشور علیه انقلاب بار بیاورند و آن نیروهایی که آنها می‌توانند علیه انقلاب بار بیاورند و آنها را به جان انقلاب بیندازند امیدشان به این نسلی ست که امروز دارد توی عرصه می‌آید».

تخطئه مطالبات کارگران

آخوند علم‌الهدی به بهانه جنگ اقتصادی به تخطئه مطالبات کارگران محروم و به‌جان آمده پرداخت و آنها را تهدید کرد تمام مطالبات خود را کنار بگذارند. نماینده غارتگر خلیفه ارتجاع در مشهد گفت:

«چون جنگ جنگ اقتصادی هست میدان میدان اقتصاد است شما تو صف اول هستید شما پیش‌آهنگ قضیه هستید شما بسیجی جلودار هستید و شما حساب نقش خودتان را بکنید امروز روزی نیست که در مقام محاسبه طراوت کارخانه و مقدار سود کارگر و مقدار بهره کارفرما در روز کارگر صحبت کرد نخیر از همه حرفها گذشته امروز یک روزی ست که بایستی برای درباره نقش مجاهده کارگر در این میدان آرایش جنگی مقابل دشمن حساب کرد».

بی اعتباری خامنه‌ای در درون نظام

علم‌الهدی از سوی دیگر به بی‌اعتباری خامنه‌ای در درون رژیم اعتراف کرد و از این‌که باندهای درونی رژیم بر اساس حرف خامنه‌ای آرایش جنگی نگرفته و اختلافات را کنار نگذاشته‌اند آه و ناله کرد. آخوند علم‌الهدی گفت:

«این درست نیست رهبری می‌گویند آرایش جنگی؛ این آرایش جنگی اول مسئولیتش متوجه مدیران ما است توی دولت تو مجلس تو دستگاههای سیاست‌گذاری تو قوه قضاییه نسبت به بررسی این مسائل آرایش جنگی مال فرمان عمومی است... چرا مدیران ما اینجور بی‌توجه هستند چرا جریانهای سیاسی ما هنوز مغزشان را رفتند پیوند دادند به اندیشه‌های غربگرایی و همه چیز را در دروازه غرب دارند می‌بینند؟»

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/30f3a433-145d-448a-980c-93587d1386bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات