728 x 90

آخوند روحانی: ما در مشکل هستیم، شرایط ما عادی نیست

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی در جلسه امروز چهارشنبه ۳۰مهر هیأت دولت اعتراف کرد که مردم در فشار هستند، در سختی هستند، زیر فشار اقتصادی هستند... مردم در مشکلات متعددی گرفتار هستند.

دشمنان ما تلاش کردند جلوی صادرات نفت، میعانات، فرآورده، سایر چیزهایی که جزو صادرات مهم ما در گذشته بود را بگیرند.

آخوند روحانی در وحشت از شدت گرفتن جنگ باندهای درون نظام گفت: «همهٔ فشارها روی دولت است. قوای دیگر هم باید ما را یاری کنند... قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، همه باید کنار هم باشیم.

مردم به نکات حاشیه‌ای توجه نکنند. حالا پیش می‌آید فردی، افرادی، گروهی، جمعی، جناحی، حزبی، رسانه‌یی یک حرفی می‌زنند. اینها را باید ازش بگذریم و وارد نشویم در مسائل حاشیه‌ای».

روحانی با شاخ و شانه کشیدن برای باند رقیب و با چنگ زدن مسخره به انتخاب مردم گفت: «این دولت را مردم انتخاب کردند، وزرا منتخب با واسطهٔ مردم هستند، یعنی هم رئیس‌جمهور اینها را انتخاب کرده و هم مجلس انتخاب کرده... ما در مشکل هستیم، شرایط ما عادی نیست.

اگر یک جنجالی درست شود، یک حاشیه‌سازی درست شود، نباید به آن اعتنا کنیم، باید به آن بی‌اعتنایی کنیم... با اختلاف و جدایی ما به جایی نمی‌رسیم».

روحانی برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات باندی درون نظام به مجلس و قضاییه و نیروهای مسلح و صدا و سیما آویزان شد و گفت: «دولت بدون مجلس، دولت بدون قوه قضاییه، دولت بدون نیروهای مسلح، دولت بدون صدا و سیما، دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند کاری انجام دهد... وحدت می‌خواهیم، اتحاد می‌خواهیم».