728 x 90

آخوند روحانی از باند رقیب خواست بخشی از بار تحریمها را بردارند و او را زیر ضرب نبرند

آخوند روحانی در جلسه هیات دولتش
آخوند روحانی در جلسه هیات دولتش

روز چهارشنبه ۲مهر۹۹ رئیس‌جمهور ورشکسته ارتجاع در واکنش به اجرایی شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها در جلسه هیأت دولتش از باند رقیب خواست بخشی از بار تحریم‌ها را بردارند و او را زیر ضرب نبرند، چرا که حکومت آخوندی با جنگ اقتصادی و خطر سرنگونی مواجه است.

آخوند روحانی ۲مهر۹۹:

«ما امروز اول باید باور کنیم که در جنگ هستیم دوم این‌که باید باور کنیم بار این جنگ بر دوش تنها دولت نیست عده‌یی کنار ننشینند بگویند [انا. . . قاعدون] ما اینجا نشسته‌ایم شما آنجا اینوری می‌رفتید بهتر بود اینجوری می‌زدید بهتر بود اینجا اگر می‌ایستادید بهتر بود. نه این جنگ تنها بردوش دولت نیست.

دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما شروع کرد، ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال ۵۹، اما جنگ اقتصادی از سال۹۷ علیه ما شروع شد. در یک جنگ اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش با تمام امکاناتی که دارد، با دلارش با روابط بانکی خود، با روابط اقتصادی‌اش با شرکتهای چندملیتی خودش، اینها هم می‌خواستند اول نظام را سرنگون کنند، اگر نشد یک بلوای بزرگتر در داخل درست کنند و حداقل یک توافق را از بین ببرند، خودشان پاره کردند و گفتند خود به خود این توافق از بین، به هیچ‌کدام از اهدافشان نرسیدند».