728 x 90

آخوند روحانی: امروز بالاترین خیانت سخنانی است که بخواهد مردم را ناامید بکند

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی: شهرهایی هستند در دنیا که گاهی وقت‌ها در روز چند ساعت قطعی آب دارند گاهی فقط چند ساعت آب دارند در طول ۲۴ساعت الحمدالله این آب در اختیار مردم هست با کیفیت خوب و انشاءالله مردم قدردان خواهند بود ما همان‌طور که سختیها داریم در این روزها به‌خاطر فشار تحریم بر مردم در زندگی مردم اما در عین‌حال کارهای بزرگی هم دارد انجام می‌گیرد. تحریم نتوانسته ما را بشکند.

تحریم مردم را اذیت کرده مردم را در فشار قرار داده امروز بالاترین خیانت به مردم ایران در وسط میدان جنگ در برابر آمریکا و صهیونیزم و ارتجاع منطقه سخنانی است که بخواهد مردم را ناامید بکند یا مردم را مایوس بکند یا روحیه مردم را تخریب بکند این بالاترین خیانت است آنهایی که نسبت به دولت ایرادی دارند نقدی دارند حتماً خدمات دولت را هم مدنظر قرار بدهند (شبکه خبر رژیم ۸آبان۹۹).