728 x 90

آخوند حسینی همدانی: حوثی‌ها با موشکهایشان ... زیرساختهای نظامی و نفتی عربستان حتی امارات را هم نابود کنند

آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج
آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج

آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج ۲۲مرداد، با وارونه‌گویی به نفرت عمومی به‌ویژه جوانان از حاکمیت آخوندی پرداخت که «خائنین ملت جوانان و نوجوانان که سرمایه کشور هستند» را «با دروغ و جعلیات ذهن ها» ی آنها را تخریب می‌کنند.
وی گفت: در جهاد تبیین تا می‌توانید باید چهره خادمین و خائنین ملت را خوب تبیین کنید تا جوانان و نوجوانان که سرمایه کشور هستند نسبت به مفاخر کشور بیگانه نباشند والا می‌بینید که از کوچکترین غفلت استفاده می‌کنند تحریف می‌کنند و با دروغ و جعلیات ذهن ها را تخریب می‌کنند به چهره‌های شناخته شده و مؤثر در جامعه انگ و تهمت می‌زنند که بخواهند اونها را به حاشیه برانند دوستان از جنگ روایتها غافل نباشید (؟!).
وی با اعتراف و با تأکید به ماهیت تروریستی و دخالت‌های منطقه‌یی نظام تصریح کرد که: امروز که «شبه‌نظامیان حوثی» اشراف بر چاههای نفت عربستان دارند بهترین زمانی که خودشان را از سلطه کشورهای غاصب نجات بدهند امروز می‌توانند با موشکهایشان با پهیادهای خودشان زیرساختهای نظامی و نفتی عربستان حتی امارات را هم نابود کنند.

آخوند همدانی درباره اشغالگران رژیم در سوریه که با عنوان مدافعان حرم از آنها نام برد، افزود: پلشتی و پست فطرتی یک عده‌یی در همان زمان که عزیزان در حال دفاع بودند مدافعان حرم را در خاطر دارید که چه تهمت ها که نزدند چه حرفها که نگفتند (شبکه تلویزیون البرز، رژیم ۲۴مرداد).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f971e830-bd7e-4f40-a0bd-eb8e432e07a5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات