728 x 90

آخوند جلاد محمد یزدی سردژخیم اسبق قضاییهٔ آخوندی و از مهره‌های درجه یک خامنه‌ای مُرد

آخوند جلاد محمد یزدی - خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع
آخوند جلاد محمد یزدی - خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

آخوند جلاد محمد یزدی که ۱۰سال سردژخیم قضاییه رژیم و از مهره‌های درجه یک خامنه‌ای بود در اثر بیماری مُرد.

این آخوند سوپر مرتجع و دژخیم از بدو سرقت انقلاب مردم ایران توسط خمینی دجال، جنایات زیادی در سرکوب و کشتار مجاهدین و همه مبارزان آزادی ایران داشت و تیغ‌کش اصلی خامنه‌ای در جنگ‌و‌جدالهای رأس رژیم بود.

آخوند یزدی عضو خبرگان ارتجاع و سرکرده باند مدرسین در قم بود و اخیراً به‌علت بیماری از عضویت شورای نگهبان استعفا داده بود. در پرونده‌های فسادهای کلان حکومتی بارها از او نام برده شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3a19f31a-3076-49d3-b988-4d937c645f61"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات