728 x 90

آخوند اژه‌ای: برای رسیدگی به پرونده گروهکها از جمله مجاهدین تیم تخصصی تشکیل شده است

آخوند اژه‌ای
آخوند اژه‌ای

آخوند اژه‌ای سردژخیم قضاییه جلادان-۹مرداد ۱۴۰۲

در نشست شورای عالی قوه قضاییه خامنه‌ای: برای رسیدگی به پرونده گروهکها از جمله مجاهدین تیم تخصصی تشکیل شده است

تلویزیون رژیم - ۹مرداد ۱۴۰۲:

رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت مصمم هستیم پرونده‌های عقب‌افتاده را به سرانجام برسانیم.

محسنی اژه‌ای افزود: برای رسیدگی به پرونده گروهک‌های تروریستی از جمله سازمان منافقین تیم تخصصی تشکیل شده است.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه: معنی‌اش این است که جرایم مختلفی که در این زمینه از گروهکها و غیرگروهکها از زمان دور مانده اینها را به یک سرانجامی برسانند که انشاالله دوستانی که مشغول هستند باز با رعایت قانون و با تدبیر و درک درستی از این جنایاتی که آنروز کردند چه کسانی را شهید کردند، چه سرمایه‌هایی از این مردم گرفتند، چه ظلمهایی را به مردم کردند، باید قضات ما و دست‌اندرکاران ستادی که دارد پیگیری می‌کند مسأله را همواره ذهنش باشد انشاالله.

گوینده: رئیس دستگاه قضا گفت حاشیه‌سازیهایی صورت می‌گیرد که اذهان را از پرداختن به مسایل اصلی و اولویت دار منحرف سازند و کشور را از حرکت در مسیر پیشرفت و رفع مشکلات باز دارند.

اژه‌ای: اولویتها توجه داشته باشید اولویتهای کشور و اولویتهای هر دستگاه هر مسئول بالاخره همه امور ممکن است که در زمان واحد نشود آنها را انجام داد بدیهی است با توجه به تمام مقدورات یا باید اولویت بندی کرد، اولویتها باز باید همه تلاشمان را بکنیم که واقعاً شعار سال محقق بشه تورم کاهش پیدا کنه و رشد تولید پیدا بشه... (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۹مرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8913c2b6-1956-4478-85a7-f31b77a56aae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات