728 x 90

به آتش کشیدن مقر مزدوران بسیج در اندیمشک، اصفهان و قم

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اندیمشک - کانون شورشی ۱۵۰

آتش زدن درب و تابلو حوزه جهل و جنایت

اصفهان - کانون شورشی ۶۰۰

آتش زدن درب و تابلو بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای اندیمشک و اصفهان

قم - کانون شورشی ۲۱۰

آتش زدن درب و تابلو بسیج ضدمردمی

خرم‌آباد - کانون شورشی ۳۸۰

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای قم و خرم‌آباد

نیشابور

آزادی و عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی

تهران

مریم رجوی: از روز اول گفتیم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست هدف ما برقراری آزادی و عدالت و دمکراسی در ایران به هرقیمت است زنده باد آزادی

مریم رجوی: ۳ژوئیه یادآور پیروزی بزرگ بر توطئه بر اتهام و بر بند و بست است زنده باد رجوی کانون شورشی۲۷۱

تهران

برای سرنگونی رژیم آخوندی به کانون‌های شورشی بپیوندید زنده باد مجاهدین خلق

قم

مرگ بر خامنه‌ای

نیشابور

مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنه‌ای سگ روس و چین و انگلیس

تهران

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر سپاهی