728 x 90

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت و تابلوی بسیج ضدمردمی در تهران و اهواز

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهران - کانون شورشی۲۹۰

آتش زدن تابلو حوزه جهل و جنایت

فعالیت کانون‌های شورشی در تهران

اهواز - کانون شورشی۱۶۰

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون‌های شورشی در اهواز

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

مسعود رجوی: در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید ایران فریاد شعله‌ور است مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر سپاه و بسیجی کانون شورشی۶۶۹

مسعود رجوی: کانون‌های شورشی دلاور سوگند خورده‌اند بند از بند این رژیم بگسلند زنده باد آزادی زنده باد دمکراسی

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند

پاکدشت (تهران)

ایران فردا با مریم رجوی کانون شورشی ۴۵۰ / ایران آزاد با مریم رجوی

آستارا

مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه

مسعود رجوی: پیروزی با شورشگران است