728 x 90

به آتش کشیدن تصویر منحوس قاسم سلیمانی و شعارنویسی در شهرهای ایران

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شهریار-کانون شورشی۲۴۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار قاسم سلیمانی و... .

فعالیت کانون‌های شورشی در شهریار

تهران –کانون شورشی۹۰۰

مریم رجوی نماد مقاومت ایران آزاد فردا

تهران –کانون شورشی۷۵۰

مسعود رجوی: رژیم ایران در سراشیب سقوط است و هیچ غلطی نمی‌تواند بکند درود بر رجوی

‌مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی را واژگون کنند / درود بر مریم رجوی

رشت

مسعود رجوی نقطه امید ملت ایران / مرگ بر خامنه‌ای

تهران

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد جواب شیخ آتش آتش شعله برکش / مسعود رجوی: ایران را از آخوندها پس می‌گیریم / درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای

تهران

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید / ایران آزاد با مریم رجوی

اهواز

مریم رجوی: می‌توان و باید هزار کانون مقاومت برپا کرد

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / مرگ بر خامنه‌ای

قم

مرگ بر خامنه‌ای

امیدیه

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید / درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای