728 x 90

آتش‌سوزی در شهرک دقایقی محل سکونت سرکردگان سپاه

آتش سوزی در شهرک دقایقی محل سکونت سرکردگان سپاه
آتش سوزی در شهرک دقایقی محل سکونت سرکردگان سپاه

در ادامه آتش‌سوزیهای سریالی این بار «شهرک دقایقی» در شرق تهران، منطقه لویزان که محل سکونت تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است دچار حریق شد. جمعه شب ۳مرداد آتش‌سوزی در محدوده شهرک دقایقی در تهران رویداد که بنا به ادعای خبرگزاری رسمی رژیم مهار شده است.

شهرک دقایقی در نزدیکی پارک لویزان قرار دارد که محل سکوت شماری از سرکردگان سپاه و کارگزاران جنایتکار رژیم است.