728 x 90

آتش زدن پاسگاه میناب در پاسخ به‌قتل سوختبران

آتش زدن پاسگاه میناب در پاسخ به‌قتل سوختبران
آتش زدن پاسگاه میناب در پاسخ به‌قتل سوختبران

دوشنبه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در میناب، دو سوخت بر بلوچ زخمی شدند.

پس از واکنش مردم، نیروهای نظامی به سمت آنها تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن دو شهروند بلوچ شده است.

با تیراندازی و زخمی شدن یک سوخت بر بلوچ توسط نیروهای سرکوبگر اننظامی، مردم با آتش زدن پاسگاه میناب اقدام به مقاومت در برابر آنها  کردند.

طبق گزارشات گفته می‌شود شهر میناب ملتهب و متشنج و نیروهای سرکوبگر  انتظامی در وحشت از عکس‌العمل مردم هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b8690e50-4a00-4fb0-a76f-d642a611b468"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات