728 x 90

آتش‌سوزی جنگل توسکستان در گرگان برای هفتمین روز ادامه دارد

آتش‌سوزی جنگل توسکستان در گرگان
آتش‌سوزی جنگل توسکستان در گرگان

آتش‌سوزی جنگل توسکستان گرگان روز جمعه برای هفتمین روز متوالی ادامه داشت. آتش جنگل توسکستان گرگان از شامگاه یکشنبه ۱۱آبان شعله‌ور شده و هم‌چنان ادامه دارد.

به گزارش رسانه‌های حکومتی وزش شدید باد از بامداد روز جمعه موجب گسترش آتش شده و رانندگان مسیر گرگان - شاهرود امکان مشاهده پراکنده آتش‌سوزی را دارند. گفته می‌شود وسعت آتش‌سوزی در جنگل توسکستان گرگان حدود ۲ تا ۳ کیلومتر است (خبرگزاری حکومتی ایرنا - ۱۶آبان).

-آتش‌سوزی جنگل گرگان