728 x 90

آتشی بر جان شیطان

طنین و ترانهٔ مرز پرگهر از بام ایران، آتش و شراره‌ای شد که بر خرمن و جان شیطان افتاد.

این ترانه که به‌منظور دفع ویروس منحوس کرونای ولایت، در ایام عید از بام خانه‌ها اجرا ‌شد، نمادی بود از هم‌دلی، همبستگی و اتحاد علیه دشمنان مرز پرگهر.

واکنش مضحک دشمنان مرز پرگهر، با اجرای نمایش روحوضی چند بسیجی در خیابان، نقش و جایگاه ترانهٔ ملی را علیه شیطان روشن کرد.

این سناریو مسخره که پس از ساعتها هماهنگی و رفت و برگشت و راه‌بندان به نمایش درآمد، ارادهٔ جوانان را در اجرای بیشتر ترانهٔ زیبای مرز پرگهر تکثیر کرد.

روز سیزده‌بدر بسیاری از مردم برای تقویت روحیهٔ کادر درمان و بیماران، به اجرای جمعی این سرود در مقابله بیمارستانها پرداختند.

سرانجام شعله‌های فروزان هم‌دلی، سکوت ولایت شب را شکست و واکنش خامنه‌ای را در تمجید از نمایش مسخره بسیجیان برانگیخت. روز ۱۴فروردین رسانه‌های حکومتی ضمن پخش نمایش مضحک بسیجیان در خیابان نوشتند: «اجرای خیابانی سرود «کاروان امید» توسط هیات سائلین امیرالمومنین(ع) در روزهای شیوع ویروس کرونا مورد تمجید مقام معظم رهبری قرار گرفت».

آری! طنین خوش‌آوای مرز پرگهر، هم‌چون نگینی در آسمان و زمین ایران می‌درخشد.

سخنگوی مجاهدین در این مورد گفت: «جای خوشوقتی است که کانون‌های شورشی سرانجام رژیم مستأصل آخوندی را وادار کردند به خواندن سرود ای ایران تن بدهد».