728 x 90

آتشفشان دادخواهی (۶)

- در کنفرانس دادخواهی شاهدان از غرور ملی و وجدان شورشی تاریخ ایران گفتند. از عاشقان آزادی و آیینه‌های پاک آرزوهای مردم.

مریم رجوی: «به‌آن جانهای جوان، آن عاشقان آزادی و زیبایی، آیینه‌های پاک آرزوهای مردم ایران، هزاران درود.

قتل‌عام‌شدگان، وجدان شورشی و شورشگر تاریخ ایران‌اند. گوهر صدق و فدا و وفا که جامعه ما در قلب خود محفوظ داشته و حیات حقیقی‌اش از آن می‌جوشد. »

---

در پایان کنفرانس دادخواهی، حاضران به میدان لاله رفتند. لاله‌ها و شقایق‌هایی که همواره نماد جریان داشتن خون آزادی در مصاف با ضدآزادی بوده.

این لاله‌ها در زندگی ما جریان دارند و دیدار مداومشان، حضور عینیت یافتهٔ خون بیدار کوشندگان و جانهای شیفتهٔ آزادی‌ست.

این جاری بودنها و پیوندها آرمان لاله‌کاران و آفتاب‌کاران را صیقل می‌زنند. و این‌گونه است که لاله‌ای از مشروطیت راه می‌افتد، از ۳۰خرداد ۶۰می‌گذرد، از حلقه‌های دار و قتل‌عام‌های ۶۷چونان قاصدکی به پرواز درمی‌آید، از قیامهای ۷۸تا ۹۶عبور می‌کند و تبدیل به جریانی زنده و پویا و ماندگار در تنفس حیات سیاسی و اجتماعی و انسانی ما می‌گردد.

مجاهدین خلق هم که یکی از جریانهای بزرگ رود لاله‌های سرخ تاریخ ایران هستند، «میدان لاله‌ها» را از اشرف تا لیبرتی و آلبانی همواره برپا داشته و در زندگی‌شان حضور مداوم داشته است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات