728 x 90

آتشفشان دادخواهی (۵)

برگزاری کنفرانس دادخواهی نمادی از یک دادخواهی بزرگ و سراسری توسط مردم ایران است. کنفرانسی که بخشی از تاریخ مقاومت برای آزادی در آن به سخن آمده است.

مریم رجوی: «تازه‌ترین فهرست گرد‌آوری شده توسط سازمان مجاهدین از قتل‌عام‌شدگان، اسامی ۱۱۰شهرستان از شهرستانهای محل اعدام را نشان می‌دهد».

مجاهد خلق مصطفی نادری: «در خیلی از شهرستانها حتی یک نفر هم زنده نمانده بود».

 

مجاهد خلق فرشته اخلاقی: «من فرشته اخلاقی هستم. ۲۷سال که مسئولیتی در واحد تحقیقات شهدا دارم. فقط در عرض ۲سال ۴۷۷بچه و نوجوان کمتر از ۱۸سال تیرباران کرده‌اند.که از این تعداد ۲شهید ۱۱ساله تیرباران شده و سه نفر ۱۲ساله، ۸نفر ۱۳ساله بودند، ۱۹نفر ۱۴ساله، ۳۲نفر ۱۵ساله. ۵۳زن باردار از مجاهدین اعدام کرده‌اند».

طاهر بودمدرا: «ما مدارکی را جمع‌آوری کرده‌ایم که جای هیچ شکی در آنها نیست».

 

به‌یمن مشعل فروزان دادخواهی امروز نسل‌های پس از قتل‌عام در جستجوی علت فاجعه برآمده‌اند

مجاهد خلق محمود رویایی: ‌ «سال گذشته دوستی تماس گرفت و گفت من پدرمو ندیدم پیش پدربزرگم بزرگ شدم. پدربزرگم هفته قبل فوت کرد اما قبل از فوت منو صدا کرد و گفت می‌خواهم یک رازی را به توبگویم. گفت پدرت تو تصادف نمرد. پدرت مجاهد بود و اعدام شد. و حالا او با ما تماس گرفت، می‌خواست ببیند برای چی پدرش را کشته‌اند؟».

پیتر مورفی: «استمرار قیام مردم ایران و تأسیس اشرف۳و شکست سیاست مماشات سه عاملی هستند که به ما در پیشبرد جنبش دادخواهی کمک می‌کنند».

 

سید احمد غزالی: «فقط نباید با کسانی که اشک می‌ریزند اشک بریزیم بلکه باید با کسانی که عمل می‌کنند عمل کنیم».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات