728 x 90

آبرام پیلی: جمهوری اسلامی تنها خشونت و فساد را برای داخل و خارج به ارمغان آورده است

آبرام پیلی
آبرام پیلی

آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز یکشنبه ۲۲بهمن گفت: «جمهوری اسلامی به جای صلح و رفاه، تنها خشونت و فساد را برای داخل و خارج به ارمغان آورده است.

آبرام پیلی افزود: «۴۵ سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی بر پایه ترس، خشونت و ظلم گردید. نقض آشکار حقوق‌بشر علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیتها به‌صورت روزانه ادامه دارد و تنها بر ضعف رژیم تأکید می‌کند. و رژیم به‌جای تأمین نیازهای مردم خود، پول آنها را به روشهایی عاری از هر گونه اهداف صلح‌آمیز معتبر صرف گسترش برنامه هسته‌یی خود کرده، به بی‌ثباتی در سراسر منطقه دامن زده، موجب گسترش سلاحهای خطرناک در مکانهایی چون روسیه گشته و تجارت بین‌المللی را مختل نموده است.

جمهوری اسلامی به جای ترویج صلح و رفاه برای ایران و منطقه، به اعمال خشونت و فساد در داخل و خارج از کشور پرداخته است.

جمهوری اسلامی به‌دلیل انتخابهای خود، هرگز در صحنه جهانی به اندازه امروز منزوی نبوده است. در حالی که مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند، شجاعت و مقاومت نشان داده‌اند، جای تعجب نیست که جوانان آینده‌ای برای خود در ایران تحت اداره جمهوری اسلامی نمی‌بینند. جوانانی که امکان آن را دارند مهاجرت می‌کنند، ما به افشای موارد نقض حقوق‌بشر توسط رژیم و مقابله با ناقضان این حقوق ادامه خواهیم داد، از جمله در سازمان ملل متحد، جایی که ما مسئولیت حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل را برعهده گرفتیم.

ما به همکاری با شرکای خود جهت مقابله با حمایت رژیم از تروریسم در سراسر خاورمیانه ادامه خواهیم داد. حمایت آنها از تروریسم، فقط به هزینه شما مردم تمام می‌شود».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fd879088-f128-4654-ae74-55c73ff4bd00"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات