728 x 90

بیانیه‌ی جمعی از جامعه مهندسان ملایر در حمایت از تظاهرات شکوهمند مردم ایران

بیانیه‌ی جمعی از جامعه مهندسان ملایر
بیانیه‌ی جمعی از جامعه مهندسان ملایر
امروز ایران‌زمین روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند و هر روز اخبار فراوانی از گوشه و کنار میهن در بند را می‌شنویم که مردم دلیر ایران بار دیگر برای درانداختن طرحی نو در فلک سیاسی و اجتماعی ایران به‌پا خاسته‌اند و فریاد حق‌طلبی و آزادیخواهی سر داده‌اند. نارضایتی عمیق سیاسی و اجتماعی که برخاسته از قریب به چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی است، در شرایط به‌شدت بحرانی اقتصادی که با بیکاری خیل عظیم از جوانان، زنان، کارگران، تعطیلی کارخانجات، و نابودی محیط‌زیست همراه بوده است در هم آمیخته و سیل خروشان مردم را به خیابانها کشیده است. زنان و جوانان در پیشاپیش این حرکت جمعی قرار دارند و پروانه‌وار به آتش سرکوب ریشخند می‌زنند و سینه‌هایشان را در برابر گلوله پاسداران و مزدوران رژیم سپر کرده‌اند تا مشعل آزادیخواهی مردم ایران در زیر چکمه سرکوب خاموش نشود. متأسفانه در کنار این حوادث شورانگیز و غرورآفرین شاهد دستگیریهای گسترده تا چندین هزار نفر و شلیک مستقیم به سمت مردم از طرف عوامل رژیم بودیم که منجر به کشته شدن حداقل پنجاه تن از هم میهنانمان شد. علاوه بر این خبر کشته شدن پنج تن از هموطنان دستگیر شده در بازداشتگاههای رژیم داغ دیگری بود بر تن و روح خسته مردم. حال، ما تنی چند از مهندسان ملایری، حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران ابراز می‌کنیم و به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه مهندسی کشور درخواست آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان را داریم و از تمامی ارگانهای بین‌المللی خواستار آنیم تا با فشار حداکثر بر رژیم آخوندی آزادی این عزیزان را میسر کنند و اجازه ندهند که کهریزک دیگری به‌وقوع بپیوندد.

جمعی از جامعه مهندسان ملایر
بیست وهشتم دیماه هزار و سیصد و نود و شش.