728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,اخبار دانشجویی,

حکم دو سال زندان برای یک دختر دانشجو

-

سوما بازرگان  دانشجوی کاردانی حسابداری دانشگاه پیام‌نور مریوان
سوما بازرگان دانشجوی کاردانی حسابداری دانشگاه پیام‌نور مریوان
دستگاه قضاییه دیکتاتوری آخوندی روز یکشنبه 17مرداد یک دختر دانشجوی کُرد در مریوان، به‌نام سوما بازرگان را به تحمل ٢ سال زندان محکوم کرد.
این دختر ٢١ ساله توسط بیدادگاه رژیم در مریوان به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد به دو سال زندان محکوم شد.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده، سوما دانشجوی کاردانی حسابداری دانشگاه پیام‌نور مریوان است و یکی از مدافعان حقوق‌بشر در این شهر به‌شمار می‌رود.