728 x 90

پیدا شدن سر و کله‌ٔ پاسدار شمخانی چاقوکش نظام در خانهٔ شهیدان

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین:

پیدا شدن سر و کله‌ٔ پاسدار شمخانی چاقوکش نظام در خانهٔ شهیدان برای شهید دزدی و این‌که به دستور خلیفهٔ ارتجاع می‌خواهد ۸۵درصد شهیدان را از قیام جدا کند، فقط بیان گستردگی ابعاد جنایت، و بیان ترس و وحشت رژیم، و منتهای دجّالیت است. وقتی جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷بالا گرفت رژیم همین الگو را از طریق مأموران «چند وجهی» اطلاعات برای سرقت شهیدان و مشخصاً برای خنثی کردن کارزارهای جهانی مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن بکار گرفت تا به خیال خود شهدای مجاهد خلق در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را از سازمان و رهبری‌شان جدا کند و علیه همین سازمان و رهبری آن بکار بگیرد. هدف رژیم مقابله با جایگزین دموکراتیک انقلابی و ادامهٔ حیات ننگین فاشیسم دینی است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات