728 x 90

قيام هاي خاورميانه,سوريه,

مجسمه حافظ اسد در قامیشلی به زیر کشیده شد

-

سوریه - سرنگون کردن مجسمه حافظ اسد
سوریه - سرنگون کردن مجسمه حافظ اسد
مردم خشمگین شهر کردنشین قامیشلی سوریه مجسمه حافظ اسد را پایین کشیدند و به این وسیله خشم خود را از ترور جنایتکارانه مشعل تامو، از رهبران کرد مخالف بشار اسد، ابراز کردند. در مراسم تشیع پیکر «مشعل تامو» چندین هزار نفر شرکت داشتند. مشعل تامو، از اعضای شورای ملی سوریه، روز جمعه توسط نیروهای بشار اسد در منزلش در قامیشلی‌ترور شد.