728 x 90

اختلاس عوامل رژيم,حمله به احمد ي نژاد,

حمله روزنامه حکومتی شرق به پاسدار احمدی نژاد و دولت وی

-

روزنامه شرق
روزنامه شرق
روزنامه حکومتی شرق احمدی‌نژاد و دولتش را مورد حمله قرار داد و نوشت: «محمد جهرمی که روزگاری وزارت کار را در دولت نهم در اختیار داشت، در صدر اعتماد محمود احمدی‌نژاد ایستاده بود، در حال حاضر همان مدیرعامل بانک صادرات است... برخی از رسانه‌های خبری و حامیان مدیران اقتصادی دولت سعی می‌کنند تا همه نگاهها را به برخی از بانکها معطوف کنند و از سوی دیگر احمدی‌نژاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مدعی می‌شوند که از مدتها قبل به ناهنجاری در گروه امیرمنصور آریا پی برده بودند. با این حساب باید گفت که می‌شود برای اقتصاد ایران مرثیه‌سرایی کرد، چون تخلف مالی آن‌قدر ساده شده است که متخلفان شناسایی می‌شوند و در مورد محدود کردن آنها نامه‌های زیادی نیز رد و بدل می‌شود اما باز می‌توانند تخلف‌های 3هزارمیلیارد تومان را ثبت کنند. به نظر شما در اقتصاد ایران چه خبر است» ؟