728 x 90

-

اعدام در قزوین

-

اعدام - آرشیو
اعدام - آرشیو
رژیم ضدبشری آخوندی صبح امروز یک زندانی را در قزوین بدار آویخت. وی الیاس بابایی چگینی نام داشت.