728 x 90

دستگيري,

بازداشت یک دانشجو و مادرش در کرمان

-

دستگیری
دستگیری
کوهیار گودرزی دانشجوی محروم از تحصیل و مادرش پروین مخترع بازداشت شدند. مادر کوهیار گودرزی در کرمان بازداشت شده است و هم‌اکنون در بازداشتگاهی در کرمان نگهداری می‌شود. کوهیار گودرزی در جریان قیام ۸۸ نیز بازداشت و مدت ۱سال در زندان اوین محبوس بود.