728 x 90

قيام هاي خاورميانه,ليبي,

احتمال استفاده گردانهای قذافی از گازهای سمی

-

خودروی موشک‌انداز انقلابیون لیبی
خودروی موشک‌انداز انقلابیون لیبی
تلویزیون الجزیره به‌نقل از یک منبع در ارتش آزادیبخش ملی لیبی گزارش داد: نیروهای قذافی 40هزار مین را به‌صورت کور در اطراف شهر بریقه کاشتند. سرتیپ عبدالفتاح یونس، فرمانده ارتش آزادیخبش ملی لیبی، به تلویزیون الجزیره گفت: «گردانهای قذافی ممکن است برای جلوگیری از سقوط شهر بریقه به دست رزمندگان، از گازهای سمی و مشخصاً گاز خردل استفاده کنند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات