728 x 90

اعتراض عليه مالكي,گسترش اعتراضها در عراق,

خشم مردم عراق از مالکی

-

تظاهرات روز خشم در عراق
تظاهرات روز خشم در عراق
مردم عراق از دولت نوری مالکی و کارنامه شکست خورده آن خشمگین هستند. اظهارات چند شهروند عراقی در مصاحبه با البغدادیه

روشنفکران استان واسط نشستهای هیأت دولت مالکی را اقدامات نمایشی و سخنرانی پر زرق و برق توصیف کردند. آنها گفتند که این نشستها ساختگی بوده و آن‌چه که ارائه می‌شد واقعیت نداشته و ندارد.

یک شهروند: نشستهای اخیر دولت نمایشنامه‌های لو رفته بود، زیرا تراژدی که ما در زندگی‌مان با آن مواجه هستیم با عدد و ارقامی که این وزیران می‌دادند همخوانی نداشت. صد روز از قولی که نخست‌وزیر داده بود گذشت ولی هیچ چیزی محقق نشد تنها طرحهای توخالی ارائه دادند. این دولت برنامه و طرح مشخصی ندارد. این دولت مردمی نیست. ما این خواسته‌هایمان را به‌صورت تظاهرات بیان خواهیم کرد... .

یک شهروند دیگر: نکته اول این‌که نخست‌وزیر به وعده که داده است عمل نکرده است زیرا که این سنت عشایر است که وقتی وعده می‌دهند به آن عمل می‌کنند... . من نشستهای دولت و حسابرسی نخست‌وزیر از وزیران را دیدم انگار که پیشاپش تبانی کرده بودند. وزیران موضوعاتی را مطرح می‌کردند که خودشان نیز نمی‌دانستند، عدد و ارقام خیالی مطرح می‌کردند انگار که برای آنها دیکته‌شده بود و آنها تنها آن را می‌خواندند».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/068e87eb-7a5e-44b8-90f6-c0d5edb458f7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات