728 x 90

اشغال بخشي از اشرف با زرهي,

نیوز تریبیون: نیروهای عراقی به محل استقرار تبعیدیان ایرانی حمله کردند

-

نیروهای عراقی به دستور مالکی به اشرف حمله کرده و شلیک می کنند
نیروهای عراقی به دستور مالکی به اشرف حمله کرده و شلیک می کنند
روزنامه نیوز تریبیون آمریکا نوشت: نیروهای عراقی به محل استقرار تبعیدیان ایرانی نزدیکی مرز ایران و عراق حمله کردند.
علی غيدان فرمانده نیروی زمینی عراق حمله به کمپ اشرف را تایید کرد.
این حملات 23کشته شامل 6زن و صدها تن زخمی به جای گذاشته است.