728 x 90

قيام هاي خاورميانه,جمعه زنداني بيگناه,

قانون اساسی بر اساس اراده خالص عراقیان تدوین نشده است

-

شیخ قاسم الطایی از مراجع عراق
شیخ قاسم الطایی از مراجع عراق
شیخ محمد الجبوری نماینده مرجع مذهبی شیخ قاسم الطایی در خطبه نماز جمعه در تظاهراتی که در میدان التحریر برگزار شد خواستار تغییر قانون اساسی به‌نحوی که منافع همه مردم عراق را تضمین کند گردید.
وی گفت ”قانون اساسی بر اساس اراده خالص عراقیان تدوین نشده است.
شیخ محمد الجبوری بر ضرورت“ تدوین قانون حفاظت از خبرنگاران به این دلیل که با خواسته‌های مردم برای اصلاحات همخوانی دارد و این‌که رسانه‌ها ثابت کرده‌اند که کنترل کننده خوبی برای فساد و مفسدین هستند تأکید کرد و از روزنامه‌نگاران خواست تا با عمق و واقع‌گرایی بیشتری با خواسته‌های مردم عراق همدردی نشان بدهند