728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,شكنجه در نظام پليد ,

افشای کهریزکی دیگردر شیراز، تحت عنوان پلاک ۱۰۰

-

زندان کهریزک تهران
زندان کهریزک تهران
زندانیان و بازداشتیهای شیراز در استان فارس مختصری از وضعیت و فضای امنیتی و ضد قوانین و موازین حقوق‌بشری که در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز می‌گذرد را برای کانون حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان و بازداشتیها ارسال کرده‌اند. بنا‌به اطلاع، این بازداشتگاه در شیراز همانند کهریزک و یا سلولهای انفرادی ۲۰۹ و گوهردشت است که کمتر صدای قربانیان این شکنجه‌گاه به گوش ایران و جهانیان می‌رسد. مختصری از شرایط و موقعیت کهریزک و بقول بعضی از زندانیان از کهریزک بدتر در شیراز تحت نام پلاک ۱۰۰ که به‌دست کانون حمایت از خانواده‌های جانباختگان و بازداشتیها رسیده است بدینقرار می‌باشد:
اطلاعات شیراز با آماده سازی مکانی، تحت عنوان پلاک ۱۰۰ واقع در خیابان سپاه شیراز از این محل به‌عنوان بازداشتگاه و زندان معترضان استفاده کرده و آن‌جا را به محلی برای جولان جنایتهای خود تبدیل کرده است
این مکان قسمتی از یک پادگان متعلق به ارتش می‌باشد و هیچ نوع تابلو یا نشانی ندارد. سرتا سر خیابان فوق از طریق دوربین و برجهای نگهبانی و چند دستگاه ساختمان در این خیابان کنترل می‌شود.
زندان موسوم به پلاک ۱۰۰ شیراز، متشکل از حدود ۲۰ الی ۳۰ سلول انفرادی و ۱۰ اتاق جمعی است و همجنین حدود ۸ اتاق مجهز به امورات بازجویی دارد.
سردسته بازجوها و شکنجه‌گران مستقر در این مکان، شخصی به‌نام دکتر زمانی می‌باشد!
پلاک ۱۰۰ شیراز به‌خاطر واقع شدن در حاشیه یک پادگان نظامی از امنیت بالایی برخوردار بوده و در آن‌جا بازجوها هر کاری که دلشان بخواهد می‌کنند و در رابطه با هر عمل غیرانسانی دست به هر اقدامی در رابطه با بازداشتی می‌زنند و صراحتاً نیز به آنان می‌گویند که کسی متوجه وضعیت شما نمی‌گردد.
در این مکان دو سلول معروف وجود دارد که یکی معروف به سلول لوله ها می‌باشد که در حال حاضر رها ثابت شهروند بهایی در این سلول محبوس می‌باشد
سلول دیگر، به‌نام سلول سلامی (بنام یکی از اسایشگاههای بیماران روانی شیراز) نامگذاری شده است. این سلول به علت سقف بلند نور زیاد و نحوه رنگ آمیزی و هم‌چنین تعبیه بلندگو های بسیار قوی، محلی برای شکنجه روحی و روانی افراد بازداشت شده می‌باشد. این محل به‌لحاظ بهداشتی نیز از شرایط بغرنجی برخوردار است و در این مکان افراد در ضعیف‌ترین وضعیت بهداشتی به‌سر میبرند.
نفراتی همانند علی محمدی و فرشید غواصه در این محل به‌صورت انفرادی نگهداری و زندان شده بودند. وضعیت زندانیان در این زندان اسفناک است و گفته می‌شود که حاکمیت همیشه قصد دارد که این محل مخفی باقی بماند و یا کمتر از وضعیت داخل آن اخبار و اطلاعات درز نماید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/602dd11b-a6b5-403f-9973-1e904a706dba"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات