728 x 90

-

گوسفند چهارشاخ

-

گوسفند چهارشاخ
گوسفند چهارشاخ
تلویزیون رویتر: یک گوسفند چهارشاخ در میان یک گله گوسفند در مرکز استان هبی» Hebie در شمال چین، کشف شده است. شاخهای این گوسفند عجیب با دو شاخ رو به بالا و دو شاخ خمیده به پایین، به شکل کلاه سنتی چینیها است. شاخهای این گوسفند کاملاً متقارن و قرینه هستند. چوپانی که این گوسفند به او تعلق دارد می‌گوید این گوسفند نمونه با وجود این‌که قدری با بقیه تفاوت دارد، ولی به راحتی با آنها می‌آمی‌زد. این گوسفند چهارشاخ به گفته متخصصان نتیجه یک جهش یا دگردیسی ژنتیکی است. این کارشناسان علت آن را احتمالاً خوردن علوفه آلوده به کپک گیاه یا یک اخلال در نژاد توصیف می‌کنند.