728 x 90

قيام تا پيروزي - فراخوان خروش بهمن 89,اعتراضات دان

بازداشت چهارتن از دانشجویان و یک نفر از اساتید دانشگاه امیرکبیر

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر- آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر- آرشیو
چهار تن از دانشجویان و یک نفر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تظاهرات اعتراضی روزهای بیست‌و پنجم بهمن و یکم اسفند بازداشت شده‌اند.
بنابر گزارشات دریافتی، مهندس عبدالله صدری استاد و عضو هیأت علمی دانشکده معدن و متالورژی در روز ۲۵ بهمن و فرشاد موسوی، فوژان شفائی، محمد احسان معزی (دانشجویان دانشکده معدن و متالورژی) و مهرداد فرنوش (دانشجوی دانشکده کامپیوتر) در روز ۱ اسفند بازداشت شده‌اند. از محل نگهداری و وضعیت این دانشجویان هیچ اطلاعی در دست نیست. تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز در این دو روز بازداشت و پس از مدتی آزاد شده‌اند.
دانشجویان و اساتید دانشکده معدن و متالورژی در اعتراض به این بازداشت ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعدادی از کلاسهای درس را تعطیل کردند. دانشجویان اعلام کرده‌اند در صورت ادامه بازداشت استاد و همکلاسیهایشان، تعطیلی کلاسها را در هفته آینده گسترش خواهند داد.
گفتنی است از چند روز پیش از تظاهرات اعتراضی مردم در ۲۵ بهمن ماه، دور جدید بازداشت دانشجویان در ایران آغاز شد. اکثر این دانشجویان بازداشتی در فاصله بین دو تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند ماه بازداشت شده‌اند.