728 x 90

قيام هاي خاورميانه,

قیامهای عربی به‌خون کشیده می‌شوند

-

تظاهرات در بحرین
تظاهرات در بحرین
فیگارو، ۱۹فوریه ۲۰۱۱، مهمترین مطلب روی جلد خود را با عنوان ”قیامهای عربی به‌خون کشیده می‌شوند“ همراه با 2صفحه کامل از اخبار خارجی به قیام در کشورهای عربی اختصاص داده است.
رونو ژیرار فرستاده ویژه فیگارو به منامه می‌نویسد: «بحرین مصر نیست. در منامه، اعتراضات مردمی مانند مصر تمامی مردم را شامل نمی‌شود، بلکه مردم را به 2دسته تقسیم کرده است. از ساعت ۱۰صبح، نزدیک به ۲۰هزار شیعه برای به‌خاک سپردن 3نفر که شب قبل در حمله پلیس برای آزاد کردن میدان ”مروارید“ کشته شده بودند، تجمع کرده بودند. میدان مروارید را شیعیان، میدان ”آزادی“ نام گذاشته‌اند. در صفوف تشییع جنازه، افرادی فریاد ”مرگ بر دولت“ یا ”مرگ بر نخست‌وزیر“ سر می‌دادند، ولی خیلی‌ها پرچم 2رنگ بحرین را حمل می‌کردند تا نشان دهند اهداف ملی و نه قومی را دنبال می‌کنند. شیعیان که قریب به دوسوم جمعیت را تشکیل می‌دهند، هنوز جرأت درخواست پایان‌دادن به حکومت حاکمان سنی را که قریب به ۲۰۰سال قدمت دارد، به خود نداده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/82cb63d7-210f-497e-9325-4437552993d6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات