728 x 90

فراخوان خروش بهمن 89,

خروش بهمن مردم ایران

-

قیام مردم ایران - 25بهمن 89
قیام مردم ایران - 25بهمن 89
در هفته گذشته خروش آزادیخواهی مردم ایران بار دیگر در بهمن‌ماه طنین افکند و دیکتاتوری آخوندی را در برابر توفان قیامها به لرزه درآورد. مردم دلاور تهران و سایر شهرها از جمله شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد، تبریز، رشت، شهرکرد، اهواز، بروجرد، بوشهر، آمل و اراک به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه و یورش گله‌های مزدوران رژیم و نیروهای سرکوبگر انتظامی، بپاخاستند و با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور با آنها درگیر شدند. خبرها و فیلمهای رسیده نشان دادند نقاط وسیعی از تهران، صحنه درگیری و جنگ و گریز مردم با نیروهای سرکوبگر بود. بخشهای وسیعی از تهران از صدای شلیک و گاز اشک‌آور پوشیده شده بود. در بسیاری نقاط مردم آتش‌ بپاکردند، عکسهای منحوس خامنه‌ای را به شعله‌های آتش خشم سپردند، عناصر سرکوبگر رژیم را گوشمالی داده و موتورهای آنها را به آتش کشیدند. مردم با شعارهای اشرف‌نشان، بار دیگر ناقوس پایان رژیم را به صدا درآوردند.
نیروهای سرکوبگر رژیم، با آتش‌گشودن به روی مردم بی‌دفاع شماری را به‌شهادت رساندند یا مجروح کردند. به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت مردم تهران در دومین روز خیزش قهرمانانه بهمن در نقاط مختلف شهر تهران به‌طور گسترده با مأموران سرکوبگر درگیر شدند. صانع ژاله، دانشجوی 26ساله دانشگاه هنر تهران و محمد مختاری در اثر اصابت گلوله جان سپردند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با درود به مردم و جوانان بپاخاسته میهن، جامعه جهانی را به همبستگی با خیزشهای آزادی‌خواهانه مردم ایران فراخواند و به دولتهایی که در پی مماشات و معامله با آخوندها هستند، خاطرنشان کرد که این سیاستهای عقب‌مانده و امتیاز دادن به رژیم نامشروع آخوندها را به کلی کنار بگذارند. معامله و مراوده با این رژیم نه تنها نامشروع و علیه ارزشهای حقوق‌بشری و دموکراتیک است است، بلکه این معاملات از این پس جز خسران اقتصادی و سیاسی و برانگیختن نفرت و انزجار مردم ایران حاصلی نخواهد داشت.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در فراخوان دیگری هموطنان و یاران مقاومت را در سراسر جهان به قیام بلادرنگ برای رساندن صدای مردم بپاخاسته میهن و پایداری پیشتازان آنها در اشرف فراخواند و تأکید کرد این مسئولیت مبرم همه هموطنان در خارج کشور است. خانم رجوی گفت: همبستگی ملی و قیام و کارزار داخلی و بین‌المللی، پاسخ ملت ایران و فرزندان آگاه و آزاده‌اش به فاشیسم مذهبی است.
به‌دنبال این فراخوان موجی از تحصن و تظاهرات ایرانیان اشرف‌نشان در خارج به راه افتاد.