728 x 90

خروج از ليست تروريستي,

برایان بینلی: تهران موتور محرک بنیادگرایی در منطقه است

-

برایان بینلی
برایان بینلی
برایان بینلی نماینده مجلس عوام انگلستان طی مقاله‌یی در رکورد کنگره آمریکا (هیل THE HILL) نوشت: ما هرگز نباید فراموش کنیم که تهران موتور محرک بنیادگرایی در منطقه است. بنابراین ما بایستی به تحریمهای خود علیه این رژیم شدت بخشیم. ما هم‌چنین بایستی از جنبش اپوزیسیون ایران که خواهان تغییر دموکراتیک است، حمایت کنیم. دولت اوباما هم‌چنین بایستی نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خارج کند.