728 x 90

شقه دروني رژيم,

زاکانی: در وزارت راه و ترابری زدوبندهای مفسده‌انگیز صورت می‌گیرد

-

حمید بهبهانی، وزیر برکنارشده راه و ترابری رژیم
حمید بهبهانی، وزیر برکنارشده راه و ترابری رژیم
پس از برکناری وزیر راه و ترابری دولت پاسدار احمدی‌نژاد توسط مجلس ارتجاع، یک نماینده مجلس رژیم گفت: مجلس شورای اسلامی در رأس امور نظام است و ما از همه نمایندگان به‌دلیل رأی عدم‌اعتماد به بهبهانی تقدیر و تشکر می‌کنیم.
قاضی‌پور نماینده مجلس ارتجاع که از متقاضیان استیضاح وزیر راه پاسدار احمدی‌نژاد بود، گفت: به نظر بنده در هیچ‌کجای جمهوری اسلامی نباید به بهبهانی منصبی داده شود.
در همین حال، زاکانی یک نماینده دیگر مجلس ارتجاع به گوشه‌های گسترش فساد در وزارت راه و ترابری دولت پاسدار احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: در آن‌جا زدوبندهای مفسده‌انگیز صورت می‌گیرد.
وی از جمله به یک نمونه از خاصه‌خرجی برای نمایشهای پاسدار احمدی‌نژاد تحت عنوان افتتاح پروژه‌ها اشاره کرد و با ارائه تصاویری از پروژه شاهراه تهرانـپردیس، گفت که پروژه تهران‌ـ‌پردیس تاکنون 2بار افتتاح شده و برای نشان‌دادن این‌که پروژه‌ها به اتمام رسیده است، جاده را بدون آزمایش خاک و بدون ریختن قیر، آسفالت کرده‌اند.