728 x 90

-

تظاهرات دانشجویان در ایتالیا

-

تظاهرات دانشجویان در  ایتالیا
تظاهرات دانشجویان در ایتالیا
هزاران دانشجوی معترض در پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند. تظاهرات گسترده علیه قانون افزایش شهریه‌ها در شهر رم و برخی دیگر از شهرهای ایتالیا در حالی برگزار شد که سنا در حال بررسی این قانون بود. در شهر رم تظاهرات آرام بود ولی در شهر پالرمو پلیس با دانشجویان درگیر شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5b93f926-c931-4aab-b735-ac26cca2862b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات