728 x 90

بحران بنزين,بحران اقتصادي رژيم,

فضای پلیسی و امنیتی پس از طرح ضدمردمی حذف یارانه‌ها

-

تشدید جو امنیتی و نظامی
تشدید جو امنیتی و نظامی
رسانه‌های باند مغلوب رژیم به فضای پلیسی و امنیتی پس از طرح ضدمردمی حذف یارانه‌ها اذعان کرده و نوشتند هنوز چند دقیقه از اعلام رسمی آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین نگذشته بود، که تهران و شهرهای بزرگ کشور، چهره‌ای پادگانی به خود گرفت و آرایش نظامی نیروهای انتظامی، یگان ویژه پاسداران و لباس‌شخصیها در شهرهای مختلف کاملاً مشهود بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/20bdf77d-88a3-4adf-8e94-c4631db620f8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات