728 x 90

-

مخالفت با دیوار کشی دور مدارس دخترانه برای «شاداب سازی»

-

--
--
طرح مضحک رژیم تحت عنوان «شاداب سازی» مدارس دخترانه، با مشکل مواجه شده است. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس رژیم با اشاره به طرح شاداب سازی مدارس دخترانه گفت: با این طرح که باید در آن دیوارهای مدارس دخترانه را بلندتر ساخت مخالفم.
مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حکومتی مهر با بیان این مطلب افزود: این‌که دیوارهای یک مدرسه را افزایش دهیم یا آن را بلندتر کنیم تا دانش‌آموزان دختر در آن بتوانند آزادی عمل داشته باشند اصلاً مناسب و صحیح نیست.

پیش از این طرحی از سوی دفتر بانوان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شاداب سازی و محرم سازی مدارس دخترانه به معاونت عمرانی داده شده بود که در آن باید دیوارهای مدارس را بلندتر می‌کردند تا از ساختمانهای بلند اطراف دید نداشته باشد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس رژیم ادامه داد: راه‌حل مشکل حجاب در مدارس دخترانه می‌تواند با معماری فضای آموزشی به شکل حیاط مرکزی حل شود. در واقع در مدارسی که با این شیوه ساخته می‌شوند دانش‌آموزان دختر آزادی عمل بیشتری دارند و راحت ترند.

این کارگزار رژیم با اعتراف این‌که در سالهای گذشته به ورزش دانش آموزی به‌خصوص در مدارس دخترانه توجه نشده گفت: واقعیت این است که مدارس دخترانه ما محدودیتهای فراوانی دارند و امکان تحرک دانش‌آموزان در فضاهای کوچک مدرسه وجود ندارد، اما در طراحی کنونی مدارس به این مسائل توجه می‌شود تا دانش‌آموزان دختر نیز هم‌چون پسران از آزادی عمل برخوردار باشند.