728 x 90

-

دانشجویان معترض در محاصره پلیس ضدشورش

-

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران صبح روز یکشنبه با شنیدن انحلال دانشکده‌ای که در آن تحصیل می‌کنند، در محوطه این دانشگاه تحصن کرده‌اند.
نیروهای پلیس ضدشورش اطراف ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، واقع در بزرگراه همت را به محاصره در آورده‌اند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، دانشکده علوم پزشکی تهران که قرار است طبق گفته وزیر بهداشت و درمان رژیم بخشی از واحدهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران را در خود ادغام کند نتوانسته به راحتی با این ادغام کنار بیاید، چرا که دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر این گروه از دانشجویان دانشگاه ادغام شده را برای پذیرش قبول نکرده است.