728 x 90

اتمي رژيم ,

جان بولتون: مذاکره با رژیم ایران بیهوده است

-

جون بولتون
جون بولتون
گفتگو با رژیم ایران بیهوده است، این یک امید واهی است که شما فکر کنید این رژیم با گفتگو دست از برنامه اتمیش بر می‌دارد. این اظهارات جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل ‌متحد در مصاحبه با فاکس‌نیوز است.
فاکس‌نیوز گفت: احمدی‌نژاد یکبار دیگر ادعا می‌کند که آماده گفتگو با غرب بر سر برنامه هسته‌یی خود است. بیش از یک سال است که گفتگوها متوقف شده و درحالی که رژیم ایران به مقابله جویی با جامعه بین‌المللی ادامه می‌دهد، و چهار قطعنامه شورای امنیت ملل ‌متحد را نادیده می‌گیرد، از کجا باور کنیم که گفتگوهای جدید چیزی را تغییر خواهد داد؟

جان بولتون سفیر سابق آمریکا در ملل ‌متحد در پاسخ گفت: گفتگوها از دید احمدی‌نژاد راهی برای وقت‌کشی بیشتر و طلب امتیازهای بیشتر از غرب برای رآکتور تحقیقاتی تهران است.
فاکس‌نیوز پرسید: پس چرا غرب همواره در این جوال می‌رود، مگر نه این‌که رژیم ایران دائم قصد خرید وقت بیشتری را دارد؟

جان بولتون گفت: بسیاری از آنهایی که در این گفتگوها دخالت دارند، دنبال یک امید واهی می‌گردند که شاید بتوانند آنقدر با رژیم ایران مذاکراه کنند تا آن را از برنامه تسلیحاتی اتمی خود منصرف کنند. آدم فکر می‌کند آنها بالاخره بعد از ۸بار مذاکره شکست خورده و بی‌اثر، موضوع را فهمیدند، اما به نظر نمی‌رسد که فهیمده باشند.
جان بولتون تأکید کرد: دولت احمدی‌نژاد از اصرار آمریکا بر مذاکره پیام ضعف می‌گیرد.
فاکس‌نیوز پرسید: بسیاری می‌گویند مذاکره تنها راه است، نظر شما چیست؟

جان بولتون گفت: بله، درست است، مذاکره تنها راه رسیدن رژیم ایران به بمب اتمی است. بررسیها نشان می‌دهد اگر رژیم ایران سرعت کار را بالا ببرد، می‌تواند تا یک سال دیگر به بمب اتمی برسد، شاید هم کمتر. ادامه مذاکره فرصت بیشتری به این رژیم برای آزمایش توانمندی و تولید یک بمب اتمی قابل انتقال می‌دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bc1468d1-6cc2-435e-b78e-1a95418ab7c7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات