728 x 90

درگذشت مرضيه,

هواداران مجاهدین خلق ایران – اتریش: آن ”سرو آزاده…“

-

مرضیه، بانوی آواز و هنر ایران
مرضیه، بانوی آواز و هنر ایران
من آن سرو چمنم بدین قامت که منم
گل از کجا بر آورد این قد و قامت
به پاشود ز قامتش شور قیامت
کسی نخورده حسرت من از آن که من توشه
ندارم بهار من ز جهان نبیند روی خزان که من همیشه تازه بهارم
گر ندارم ثمری سروم و آزاده منم
سایه بانی به‌سر دلبر و دل‌داده منم
فلک به آزاده، صفای دل‌داده
تهی بود دستی که باشد آزاده

آن ”سرو آزاده“، با صفای دل، چشم از جهان فرو بست و ما را از ”صفای دلش“ محروم کرد.
فقدان مرضیه، صدای رسای آزادگی و شرافت هنرمندان را به خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی تسلیت می‌گوییم.
نام مرضیه بی‌شک در تاریخ مقاومت ایران به نیکی نوشته خواهد شد. او که صدای وجدان خود را شنید و بی‌پروا پر کشید و به مقاومت پیوست و همدوش و همسنگر و همدرد با اشرفیان بود. مرضیه پر از توشه شرافت برای هر کس که انسانیت را بشناسد بود و هست.
روحش شاد و درود بر او باد.

هواداران مجاهدین خلق ایران – اتریش