728 x 90

-

تجمع اعتراضی مردم تهران، باعث مسدود شدن خیابان قرنی شد

-

تجمع اعتراضی مردم - آرشیو
تجمع اعتراضی مردم - آرشیو
عده‌یی از مردم تهران در مقابل ساختمان وزارت تعاون رژیم در خیابان قرنی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خیابان را مسدود نمودند.
تجمع‌کنندگان که بیشتر زنان و مردان مسن بودند، با نشستن در وسط خیابان، اعتراض خود را نشان دادند.
این حرکت معترضین باعث ترافیک سنگین در خیابان قرنی شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3713da52-ab1b-44a4-a564-7f579f2ac386"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات