728 x 90

شقه دروني رژيم,

حبیبی از باند فاشیستی مؤتلفه، به درمان‌ناپذیر بودن شقه میان باندهای ارتجاع اذعان کرد

-

نبی حبیبی، از گردانندگان باند فاشیستی مؤتلفه
نبی حبیبی، از گردانندگان باند فاشیستی مؤتلفه
یکی از مهرههای باند ولی‌فقیه ارتجاع با اذعان به درمان‌ناپذیر بودن تشدید بحران در باندهای رژیم، خواستار آن شد که اختلافات رسانه‌یی نشود و در پشت پرده حل‌وفصل گردد.

به گزارش رسانه‌های حکومتی، حبیبی، از گردانندگان باند فاشیستی مؤتلفه گفت: با توجه به این‌که در این چند ماهه اخیر، بیشتر شاهد تفاوت و یا اختلاف‌نظر از سوی سران قوا هستیم، یکی از عوامل تحقق وحدت این است که اگر آقایان اختلاف‌نظری دارند و برای آن نیز اهمیت قائل هستند، آن اختلافات را رسانه‌یی نکرده و در جلسات خصوصی به حل‌وفصل آن بپردازند.

وی افزود: باید بدانیم که دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه بیکار ننشسته و همواره به فکر ایجاد اختلاف میان مسئولان با مسئولان، و مسئولان با مردم هستند… باید مراقب بود که افردی به‌عنوان دلسوز نظام، در خط دشمنان قرار نگیرند.

این مهره باند غالب دیکتاتوری آخوندی، آشکارا به بی‌اعتبار بودن ولی‌فقیه ارتجاع، نزد باندهای مختلف رژیم اشاره کرد و افزود: این برای اولین‌ بار نیست که مقام معظم رهبری راجع به ضرورت وحدت تذکراتی فرمودند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c6d54bac-93a5-4dde-a7fa-2d01652390f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات