728 x 90

اسامی تعدادی از دست‌اندرکاران و شکنجه‌گران در جریان قتل‌عام

گلزار خاوران ، مزار شهیدان قتل عام
گلزار خاوران ، مزار شهیدان قتل عام
لاجوردی، سردژخیم پلید اوین، بارها گفته بود: تصور نکنید روزی سازمان خواهد آمد و در سلولها را به روی شما باز خواهد کرد. قبل از چنین اتفاقی، همگی شماها مرده‌اید. برای هر سلولی چند نارنجک در نظر گرفته‌ایم.

قبل از ذکر اسامی شماری از دست‌اندر کاران و شکنجه‌گران و عاملان اعدامها در جریان قتل‌عام، ضرورتاً بایستی اشاره کنیم که اسامی حاضر تنها بخش کوچکی از دست‌اندر کاران و حاضران رویت شده در صحنه‌ها توسط شماری از زندانیان باقیمانده است.

مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام زندانیان در اوین و گوهر‌دشت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ آخوند جعفر‌ نیری: رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و رئیس هیأت کمیسیون مرگ
۲ـ مرتضی اشراقی: دادستان ضد انقلاب تهران، از اعضای اصلی کمیسیون مرگ
۳ـ آخوند‌ ابراهیم ‌رئیسی: معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ
۴ـ آخوند اسماعیل شوشتری: رئیس سازمان زندانها و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ. وی به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری اعدام زندانیان نقش داشت و به‌پاس این خدمات، ‌رفسنجانی وی را وزیر دادگستری کابینه خود در سال ۶۸نمود و بعد از رفسنجانی نیز در کابینه‌ خاتمی در همین سمت مشغول به‌کار بود.
۵‌ـ آخوند محمد ریشهری: وزیر اطلاعات و از مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام
۶‌ـ حسن حبیبی: وزیر دادگستری و از مسئولان و آمران اصلی قتل‌عام
۷ـ محمد موسوی‌ خوئینیها: دادستان انقلاب کل کشور، یکی از بالاترین آمران قتل‌عام، خمینی جلاد حکم قتل‌عام زندانیان سیاسی را به همین شخص ابلاغ کرده بود. وی مدیرمسئول روزنامه سلام بود.
۸ـ عباس عبدی: معاون دادستان انقلاب کل کشور، ‌ سخنگوی دانشجویان «خط امام» در جریان گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در تهران. وی از سال ۶۹سردبیر روزنامه سلام و در سال ۷۰سردبیر هفته‌نامه بهار شد.
۹ـ موسی واعظی: از مسئولان وزارت اطلاعات در زندان اوین ـ با نام مستعار زمانی (حاجی زمانی)، از فعالترین عناصر در قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷بود. وی از مقامات بالای وزارت اطلاعات می‌باشد و از سال ۶۸به بعد با حفظ سمت در وزارت اطلاعات رئیس اوین شد.
۱۰ـ آخوند سیدحسین مرتضوی: رئیس زندان اوین ـ از عوامل اصلی در سرکوب شکنجه و اعدام زندانیان تا بعد از قتل‌عامها، وی کاندیدای نمایندگی مجلس از زنجان بود.
۱۱ـ شیخ محمد مقیسه‌ای: رئیس زندان گوهردشت ـ وی با نام مستعار ناصریان در ابتدا بازجوی سابق شعبه ۳اوین بود. از سال ۶۴دادیار قزلحصار و سپس گوهردشت شد. سال ۶۶رئیس زندان گوهردشت بود. وی فعالترین عنصر در قتل‌عام‌های گوهردشت در سال ۶۷بود. از سال ۶۹بازپرس در دادستانی انقلاب اسلامی (واقع در خیابان معلم) بوده است.
۱۲ـ مبشری: از حکام شرع اصلی و قدیمی اوین. در زمان قتل‌عامها در بعضی از دادگاهها که بنا‌ به دلایلی نیری نمی‌توانست شرکت کند، به‌جای او شرکت می‌کرد.
۱۳ـ پورمحمدی: از مسؤلان اصلی و مهم وزارت اطلاعات رژیم ـ وی از مسئولان اصلی هیأت مرگ بود. پورمحمدی سابقه طولانی در سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی داشته و از قساوت زیادی برخوردار است.
۱۴ـ محمد شریف‌زاده: معروف به محمدی، مسئول حفاظت دادستانی و مسئول تیم ضربت در بند ۲۰۹زندان اوین ـ وی مدیرکل معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات کابینه خاتمی بود. وی یکی از جانی‌ترین عناصر رژیم آخوندی است که در قتل‌عام‌های سال ۶۷مستقیماً شرکت داشت.
۱۵ـ مجتبی‌حلوایی: معاونت انتظامی اوین ـ از نفرات اصلی‌ اجرا کننده اعدامها بود. وی از پاسداران و شکنجه‌گران قدیمی اوین می‌باشد که در کنار لاجوردی جنایات بسیاری علیه زندانیان مرتکب شده است. حلوایی سپس مسئول انتظامی و امنیتی زندان شد و در جریان قتل‌عامها نقش اصلی را در انتخاب زندانیان برای بردن به دادگاه و اعدام داشت.
۱۶ـمحمد توانا: سربازجوی وزارت اطلاعات ـ از زمانی که به کمیته مشترک رفت، نامش به «۳۴» تغییر کرد.
۱۷ـ فاتحی: مسئول اطلاعات کرج ـ سرشکنجه‌گر کرج مستقر در زندان گوهردشت عضو هیأت قتل‌عام برای متهمین دادستانی کرج که نقش فعالی در قتل‌عام زندانیان محکوم کرج داشت.
۱۸ـ نادری: دادستان وقت کرج. امضاکننده حکم اعدام کرجیها در قتل‌عام زندانیان گوهردشت
۱۹ـ مرتضی ‌صالحی: با نام مستعار صبحی از سال ۶۱تا ۶۴رئیس زندان گوهردشت بود. مبتکر انواع شکنجه‌های ضدانسانی که اغلب منجر به مرگ و یا دیوانگی زندانی می‌شد. از عوامل اصلی تجاوز به زندانیان زن در گوهردشت بود. صبحی مدتی برکنار شد ولی در سال ۶۸دوباره به‌ریاست زندان گوهردشت رسید. وی از نزدیکان لاجوردی می‌باشد.
۲۰ـ پیشوا (نام مستعار): سربازجوی شعبه یک اوین ـ از عوامل اصلی شکنجه، اعدام و تجاوز به زندانیان است. پیشوا در ابتدا سربازجوی شعبه یک اوین بود. اما از سال ۶۸رئیس زندان اوین شد. او یکی از کثیف‌ترین بازجویانی است که دارای پرونده‌های متعدد غیراخلاقی می‌باشد. پیشوا از نزدیکان لاجوردی بود.
۲۱ـ فکور: از بازجویان اصلی شعبه ۷اوین. در سال ۶۴مدتی رئیس زندان اوین بود. فکور از عوامل اصلی شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانیان می‌باشد.
۲۲ـ فروتن: از مسئولان زندان اوین و گوهردشت ـ در سالهای ۶۴و ۶۵مدتی رئیس زندانهای اوین و گوهردشت بود.
۲۳ـ میثم: از مسئولان زندان اوین ـ وی مدتی مسئول زندان عادل‌آباد شیراز بود. از سال ۶۳تا ۶۵مسئول زندان قزلحصار شد، در اواخر سال ۶۵به‌ریاست زندان اوین رسید. وی از عوامل سرکوب و شکنجه در تهران و شیراز بوده است.
۲۴ـ اسلامی: سربازجو شعبه ۷اوین ـ از شکنجه‌گران اصلی اوین، مسئول شکنجه، کشتار و تجاوز به زندانیان بود. زندانیان زیادی را در زیر شکنجه به‌قتل رسانده است.
۲۵ـ راوندی: از حکام شرع دادگاههای اوین ـ وی از عناصر اصلی در دادن احکام اعدام و شکنجه زندانیان بود.
۲۶ـ حسین‌زاده: مدیر داخلی زندان اوین ـ وی از عناصر مرتجع در زمان شاه و از همان سال‌ها جزو دار و دسته لاجوردی بود. از سال ۶۰مدیر داخلی زندان شد و از عناصر فعال در جریان قتل‌عامها در اوین بود.
۲۷ـ سید مجید ضیایی: دادیار زندان اوین ـ از بازجویان قدیمی اوین و ازعاملین شکنجه و اعدام و تجاوز می‌باشد. او در زمان قتل‌عامها دادیار زندان بود و بعد از قتل‌عام دوباره بازجو شد. سید مجید مسئول بازجویی از کسانی است که در ارتباط با سازمان دستگیر می‌شوند. هم‌چنین مدیریت ساختمان دادستانی در قسمت آسایشگاه اوین را داشت. وی بازجوی مجاهد شهید مهرداد کلانی، هنگامی که به‌خاطر دیدار با گالیندوپل دستگیر شد، بوده است. مهرداد در نامه‌اش به کاپیتورن به او اشاره کرده است.
۲۸ـ جوهری فرد: از مسئولان زندان ـ با نام مستعار مهدوی. او تا آخر سال ۶۴ریاست زندانهای دادستانی در تهران را به عهده داشت. وی از تجار بازار می‌باشد و از نزدیکان لاجوردی می‌باشد. از سال ۶۸رئیس زندان قصر بود.
۲۹ـ محمد خاموشی: از مسئولان سرکوب و شکنجه. وی در گذشته مسئول واحد یک زندان قزل‌حصار و معاون زندان بود. در همان زمان مسئولیت «قبر» های قزلحصار را به عهده داشت. افراد زیادی در آن جا به ناراحتیهای روانی دچارشدند. وی بعداً از مسئولان گمرک مهر آباد شد.
۳۰ـ مجید قدوسی: از مسؤلان سرکوب و شکنجه. از پاسداران قدیمی اوین و از عوامل شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانیان می‌باشد. وی از سال ۶۳تا ۶۵مسئول آموزشگاه اوین بود و سپس حکم دادیاری گرفت. مجید قدوسی مدتی مسئول گرفتن مصاحبه از زندانیان بود. او در سال ۶۸مسئولیت استادیوم آزادی را بعد از شورش مردم در این استادیوم به عهده گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسامی برخی پاسداران و شکنجه‌گران
و دست‌اندر‌کاران قتل‌عام در اوین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۱ـ قاسم کبیری: معاون رئیس زندان اوین ـ وی از پاسداران قدیمی اوین، مدتی معاونت آموزشگاه و مدتی نیز در بند ۳۲۵قدیم مشغول به کار بود. در سال ۶۷وی معاون رئیس زندان اوین بود. قاسم کبیری از جمله در سال ۷۱یک زندانی عادی را زیر ضربات مشت و لگد خود کشت.
۳۲ـ ابراهیمی: رئیس کارگاه اوین
۳۳ـ حاج مهدی: مسئول آموزشگاه اوین ـ وی از مسئولان سرکوب و ضرب ‌و شتم زندانیان بود. وی از سال ۶۰نقش مستقیمی در سرکوب و شکنجه زندانیان داشت. حاج مهدی هم‌چنین در مراسم حج سال ۶۶که منجر به کشته شدن صدها نفر در مکه شد، نقش مستقیمی داشت و از عناصر تحریک‌کننده در به‌وجود آمدن آن فاجعه بود.
۳۴ـ حمید کریمی: از پاسداران قدیمی اوین، مدتی در آنجابازجویان را در شکنجه زندانیان یاری می‌کرد. در سال ۶۱معاونت آموزشگاه اوین را عهده داشت. در سال ۶۸مسئول ورزش در اوین شد و با حفظ سمت مسئول استادیوم امجدیه نیز بود.
۳۵ـ قاسمی: معاون آموزشگاه در زندان اوین ـ وی معروف به مهندس بود.
۳۶ـ محمد صادقی: از مدیران زندان اوین ـ معاون آموزشگاه اوین تا سال ۶۵و بعد از آن در مدیریت اوین نقش فعال داشت.
۳۷ـ رحیمی: پاسدار زن، مسئول کل بندهای زنان زندان اوین ـ وی نظردهنده در مورد اعدامهای اوین بود. رحیمی یک پاسدار زن ۴۵ساله در بند زنان اوین بود. او به‌دلیل خوش‌خدمتیهایش از پاسداری در سالن ملاقات ارتقاء پیدا کرد و مسئول کل بندهای زنان شد. در کنار او پاسداران دیگری چون فاطمه جباری، نجفی، محمدی، نظری، علیان و زینتی بودند که در برخورد تند و کینه‌یی کردن مثل رحیمی بودند.
۳۸ـ مجید فرلنگ: بازجوی شکنجه‌گر زندان اوین بند خواهران
۳۹ـ اکبری: ‌پاسدار زن، مسئول آسایشگاه بند انفرادی بند زنان ـ وی نظردهنده در مورد اعدامهای اوین بود.
۴۰ـ حاج کربلایی: مسئول ملاقات زندان اوین ـ وی یکی از نزدیکان لاجوردی بود. وی از تجار بازار و از شرکای کارگاه اوین است. در آنجا در ازای مزد بسیار ناچیزی به زندانیان، کار بسیاری از آنان می‌کشیدند و از این طریق پولهای هنگفتی به جیب می‌زدند. وی فشارهای زیادی بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و حتی عادی می‌آورد.
۴۱ـ حاج ناصر: مسئول بندها و انتقال زندانیان
۴۲ـ حسنی: دادیار و از شکنجه‌گران اوین
۴۳ـ حداد: دادیار زندان و از شکنجه‌گران و عوامل سرکوب در اوین.
۴۴ـ حاج شیرینی: از مسئولان کارگاه اوین
۴۵ـ ناصر آقایی: از مسئولان کارگاه اوین
۴۶ـ حاج مراد: از مسؤلان کارگاه اوین
۴۷ـ عباس تیموری: از مسئولان کارگاه اوین
۴۸ـ عباس شیرازی: از گروه ضربت دادسرای انقلاب ـ از عوامل اصلی اجرا کننده اعدامها
۴۹ـ عباس فتوت: از پاسداران قدیمی اوین که بعدها افسر نگهبان شد. وی نقش فعالی در قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷داشت.
۵۰ـ عباس خزایی: از پاسداران اوین. وی از جمله پاسداران شقاوت‌پیشه در سرکوب و شکنجه زندانیان بود و در جریان قتل‌عامها نقش فعالی را داشت.
۵۱ـ رمضانی: از پاسداران قدیمی اوین در قسمت آموزشگاه. وی نقش فعالی در سرکوب زندانیان داشت و در قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷نیز فعال بود.
۵۲ـ مجید سرلک: از پاسداران قدیمی اوین، مدتی در میدان تیر زندان به زدن تیرخلاص و حمل جنازه اشتغال داشت. وی معتاد به مواد مخدر است.
۵۳ـ شریفی‌منش: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها
۵۴ـ زرین‌گل: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها از بند۲۰۹زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات بود.
۵۵ـ محمد الله‌بخشی: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها
۵۶ـ محمود: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها
۵۷ـ حمزه لاوندی: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدامها
۵۸ـ جهانگیر اسماعیلی: از پاسداران اوین و از عوامل فعال در جریان قتل‌عام
۵۹ـ محمد الهی: از پاسداران اوین که در بسیاری از اعدامهای قتل‌عام حضور داشت.
۶۰ـ پاسدار هاشم ایلخانی: از پاسداران باسابقه اوین
۶۱ـ پاسدار موسوی: از پاسداران قدیمی و از عوامل سرکوب زندانیان در اوین در قسمت آسایشگاه
۶۲ـ صابری: یکی از پاسدارن زن اوین و کسی که زندانیان را شلاق می‌زد
۶۳ـ حاج رضایی: از پاسداران فعال اوین
۶۴ـ حاج امجد: از پاسداران فعال اوین
۶۵ـ علی رضوانی (جیحونی): از بند ۲۰۹زندان اوین ـ از عوامل اصلی اجرا کننده اعدامها
۶۶ـ عباس خضرائی: پاسدار در آموزشگاه اوین و عوامل اجرایی قتل‌عام
۶۷ـ عطاء فروغی: مسئول بهداری زندان اوین ـ اجساد زندانیان قتل‌عام شده را معاینه و شهادت آنها را تأیید می‌کرد.
۶۸ـ دکتر میرزایی: مسئول دفتر لاجوردی ـ اجساد زندانیان قتل‌عام شده را معاینه و شهادت آنها را تأیید می‌کرد.
۶۹ـ سید عباس ابطحی: راننده نیری حاکم شرع اوین و از عوامل اصلی شکنجه و اعدام و تجاوز. وی معروف به سید، سابقاً پاسدار محافظ لاجوردی بود. او خواهرش را صیغه لاجوردی کرده بود تا هر چه بیشتر به وی نزدیک بشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسامی برخی پاسداران و شکنجه‌گران و دست‌اندر‌کاران قتل‌عام در گوهردشت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷۰ـ عرب: دادیار ناظر زندان گوهردشت
۷۱ـ داوود لشکری: مسؤل انتظامی و امنیتی گوهردشت ـ وی مدتی نیز سرپرست زندان بود. از شکنجه‌گران اصلی گوهردشت که در جریان قتل‌عامها نقش فعال و مهمی را داشت.
۷۲ـ حمید عباسی: وی از پاسداران سالن ۶اوین بود که نقش اساسی در سرکوب زندانیان داشت. به همین خاطر ارتقا یافته و دادیار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل‌عامها در گوهردشت بود. از سال ۶۸نیز دوباره دادیار اوین شد.
۷۳ـ مجید تبریزی: معروف به مجید لره پاسدار گوهردشت بود در اثر خوش‌خدمتیهایش در سرکوب و شکنجه زندانیان به مدیریت داخلی زندان ارتقاء یافت و در سال ۶۶به آسایشگاه اوین انتقال یافت.
۷۴ـ خاکی: مسئول ملاقات گوهردشت، مسئول بسیار فعال صحنه اعدام در جریان قتل‌عامها.
۷۵ـ بیات: مسئول بهداری گوهردشت ـ از عناصر فعال در قتل‌عامها بود. در اعدام مجاهد شهید ناصر منصوری که دچار قطع نخاع شده بود، نقش فعال داشت و او را به همراه چند پاسدار از بهداری با برانکارد به محل اعدام بردند.
۷۶ـ مرتضی رؤیایی (فرج): از پاسداران قدیمی گوهردشت که به سمت افسر نگهبانی ارتقاء یافت، از عناصر اصلی در قتل‌عام زندانیان در گوهردشت بود.
۷۷ـ علی جاسم: پاسدار گوهردشت از عوامل اصلی در قتل‌عامها در گوهردشت. او به سمت افسر نگهبانی ارتقاء یافت.
۷۸ـ عادل: مسئول فروشگاه در زندان گوهردشت. مسئول بردن زندانیان به محل اعدام در جریان قتل‌عامها بود.
۷۹ـ مصیب ‌سرلک: از پاسداران فعال در جریان قتل‌عام زندانیان گوهردشت
۸۰ـ حاج خانی: از پاسداران گوهردشت و از عوامل فعال در جریان قتل‌عام
۸۱ـ غلامی: از پاسداران گوهردشت و از عوامل فعال در جریان قتل‌عام
۸۲ـ جواد: معروف به شش انگشتی، از شکنجه‌گران قدیمی زندان گوهردشت که در زمان قتل‌عامها کارهای حقوقی قبل از اعدام را انجام می‌داد.
۸۳ـ عباس کولی‌وند: از پاسداران قدیمی اوین و گوهردشت، در زمان قتل‌عامها نقش فعالی داشت.
۸۴ـ شیرازی: از پاسداران فعال گوهردشت و عامل اجرایی حکم اعدامها
۸۵ـ داوود: از پاسداران فعال گوهردشت
۸۶ـ رضا: ‌از پاسداران فعال گوهردشت
۸۷ـ محمد: معروف به «گیر محمد» از پاسداران فعال در گوهردشت
۸۸ـ ابوالفضل: از پاسداران فعال گوهردشت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختصری درباره مقام‌های رژیم آخوندی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علاوه بر مزدورانی که مستقیماً در قتل‌عام سال ۶۷دست داشتند، ‌گزارشهای زیادی از زندانیان در دست است که مقام‌های رژیم در سالهای قبل و بعد آن نیز شخصاً در شکنجه زندانیان دست داشته‌اند. گزارشهای متعدد حاکی از شرکت مستقیمهادی غفاری، نماینده اسبق مجلس ارتجاع، در شکنجه و به‌خصوص تجاوز به زنان زندانی می‌باشد.
زندانیان متعددی در بیان مشاهدات خود به هادی خامنه‌ای (برادرخامنه‌ای و نماینده مجلس و صاحب روزنامه جهان اسلام) و مجید قدوسی، فرزند دادستان اسبق کل انقلاب رژیم اشاره می‌کنند. در میان گزارشها، اسامی بسیاری از مقام‌های رژیم، حتی اعضای کابینه خاتمی مشاهده می‌شود. به تعدادی از آنان اشاره می‌کنیم:
ـ آخوند اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری رفسنجانی و خاتمی
ـ مهاجرانی، معاون پارلمانی رفسنجانی، وزیر ارشاد و سخنگوی دولت خاتمی
ـ شمخانی، قائم‌مقام سپاه و وزیر دفاع دولت خاتمی
ـ احمد توکلی، وزیر سابق کار
ـ ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر سابق کار
ـ جواد منصوری، معاون سابق وزارت‌خارجه
ـ حسین شهاب‌الدین، معاون سابق وزارت نفت
ـ پاسدار سیف‌اللهی، فرمانده سابق نیروی انتظامی
ـ آخوند قرائتی، رئیس سازمان مبارزه با بیسوادی
ـ آخوند ابوالحسن شیرازی، امام جمعه مشهد
ـ یکتا، نماینده وقت خمینی در صومعه‌سرا
ـ صفری، فرمانده وقت سپاه در منطقه جنوب
ـ آخوند واعظ طبسی، نماینده خمینی و خامنه‌ای در مشهد
ـ رحمانی، استاندار وقت باختران
ـ شادنوش، استاندار وقت چهارمحال بختیاری
ـ شیخ عطار، استاندار سابق آذربایجان غربی
ـ بهزادی، رئیس آموزش و پرورش وقت استان گیلان
ـ‌ حسین شریعتمداری: سرپرست روزنامه کیهان و نماینده خامنه‌ای در این مؤسسه، از مسئولان زندان قزلحصار در سال ۶۴
ـ محمد داوود‌آبادی با نام مستعار محمد مهر‌آیین: نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی، رئیس فدراسیون جودو و رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، مسئول لجستیک وزارت سپاه. او مسئول شعبه ۷اوین و از شکنجه‌گران اصلی آنجا بود. لاجوردی چندین بار گفته بود که وی ستون دادستانی می‌باشد.
ـ فاضل: عضو هیأت علمی دانشگاه ملی (بهشتی)، سربازجوی شعبه ۷اوین، مسئول شکنجه افراد تیمهای عملیاتی، بازجوی منیره رجوی و همسرش

هم‌چنان که ملاحظه می‌کنید، در میان این عده از امام جمعه گرفته تا وزیر و وکیل و استاندار و رئیس آموزش و پرورش و نایب‌رئیس کمیته المپیک و عضو هیأت به‌اصطلاح علمی دانشگاه دیده می‌شود. یعنی در سیســـتم خمـــینی، شــــرط اول قدم اثبـــات وفــاداری به او، شلیک بر مغــــز و قلب مجاهدین است. و صد البته که این تعداد فقط نمونه‌هایی از این دستگاه جهنمی شقاوت و سفاکی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a7c72615-bb10-4533-a46e-f583e1554745"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات