728 x 90

اعتراضات دانشجويي,

چهار دانشجوی صنعتی شریف از ادامه تحصیل محروم شدند

-

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
-رژیم آخوندی در وحشت از خیزش دانشجویان در سالگرد قیام 18تیر78 به فشارهای خود بر دانشجویان افزوده است. براساس گزارش دریافتی 4تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را به بهانه شرکت در تجمع 22خرداد از تحصیل تعلیق کردند. اسامی این دانشجویان عبارتند از شاهین رزازی، احسان ایرانی، محمد صادق فیض و خانم مسعوده قودینی
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b743af19-dcbb-4d72-a9d2-936f239e8f2b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات