728 x 90

17 ژوئن,

گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی فرانسه

-

گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی فرانسه
گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی فرانسه
الهام صبح زود با دو فرزندش به این‌جا رسیده. برای او غیرقابل تصور است که با خانواده‌اش در گردهمایی سالیانه شورای ملی مقاومت ایران شرکت نکند. وی مخفیانه در سن 18سالگی کشورش را ترک کرده و در استان وال دواز مستقر شده است. بعد از آن روزی سپری نشده بدون اینکه او رویای سرنگونی رژیم اسلامی را در سر بپروراند.
الهام ذاکری می‌گوید: «من بخشی از خانواده‌ام را از دست داده‌ام. مادرم را که برایم همه چیز بود از دست داده‌ام. آنها او را به قتل رساندند. امروز من این‌جایم که بگویم نه به رژیم ملاها. این‌جا هستم در همبستگی با مقاومت ایران تا در مبارزه‌شان علیه یک حکومت بنیادگرا از آنان حمایت کنم».

در این استادیوم، اصغر ادیبی مثل ماهی توی آب است. خاطرات بازیهایش در تیم پرسپولیس را به یاد می‌آورد. او فوتبال ایران را کنار گذاشته و سه سال بعد از به حکومت رسیدن خمینی در ایران کشورش را ترک کرد و او نیز به استان وال دواز آمد. امروز او به انقلاب دیگری باور دارد.
اصغر ادیبی می‌گوید: ما سه بار انقلاب کردیم و هر بار به نتیجه نامطلوبی رسیدیم که از قبل از آن هم بدتر شد. برای همین امروز حاضرم جانم را فدا کنم».
تلویزیون کانال 23فرانسه گزارش خود را اینگونه به پایان می‌برد: امیدهای تبعیدیان در این زن تبلور می‌یابند. ده‌ها هزار نفر او را تشویق کردند. مریم رجوی از «اورسور اواز» شورای ملی مقاومت ایران را رهبری می‌کند. وی ممکن است رئیس‌جمهور بعدی یک جمهوری دموکراتیک ایران بشود، در صورتی که حکومت کنونی ایران سرنگون شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e2cf2456-1ad0-4ef9-b122-50329f72e805"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات